Nórdica

                               ASOCIACIÓN NÓRDICA

Start denna sida uppdaterades den 2019-02-14

Asociasón Nórdica är en vänskapsförening för nordbor som lever hela eller delar av året i Marina Alta, den norra delen av Costa Blanca.

 

Föreningens syfte är att bidra till trivsel och gemenskap, stimulera till olika aktiviteter till gagn för både kropp och själ, samt att söka och förmedla information som hjälper medlemmar i deras spanska liv.

 

Flera av våra aktiviteter drivs av separata sektioner, vilka nås genom rubrikerna i menyn till vänster. Sektionsledarna ansvarar för sina respektive aktiviteter och information genom websidor eller via individuella adresslistor.

 

För att delta i våra aktiviteter skall man vara medlem i föreningen.

Du kan bli medlem i vår förening och därmed dra fördel av all information och alla aktiviteter för endast 10 euro/person- Kontakta

 

styrelsen@a-nordica.eu

 

Välkomna i vår gemenskap

 

 

 

ANSLAGSTAVLAN

 

Månadsluncher 2019

 


12/3 Årsmöte

09/4

14/5

 

 

Vandringar 2019

 

15 februari Famorca - Fageca (Facheca) -

 

08 mars

12 april

10 maj

 

Golf

GOLFDAG DEN 29 MARS PÅ FORESSOS.........

 


Utflykter  2019

 

15/3 Vårutflykt/Mandelutflykt